Vi bak skjema.org streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av lovverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Skjemaene det henvises til kan være utdatert eller feil skjema til ditt formål. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.