Dagpenger ved arbeidsledighet eller permittering er et viktig sosialt sikkerhetsnett for dem som blir stående uten arbiedsinntekt. Søkndskjema finner du på NAV sine sider ved å følge denne linken. Vær oppmerksom på at det er flere forskjellige skjeamer ettersom hva årsaken til din arbeidsledighet er.