Dersom du har et pengekrav mot f.eks. en annen privatperson eller firma kan du sende en forliksklage til forliksrådet for å få en dom eller forlik i saken.

Dersom du skal sende en forliksklage kan du kjøpe mal på forliksklage hos dokumentbutikken.com. Det er ikke krav til å bruke et standardisert skjema når du sender forliksklage. Det kan imidleritd være greit å benytte deg av en mal slik at du får med alle nødvendige opplysninger.

Vær oppmerksom på at dersom et pengekrav er uomtvistet så kan du sende begjæring om utlegg direkte til namsmannen uten å gå via forliksrådet så sant debitor ikke protesterer på kravet når han får brev fra namsmannen. Mal på utleggsforretning finner du også hos dokumentbutikken.com.