Namsmannen er også riktig sted å oppsøke dersom du ønsker å søke om offentlig gjeldsordning. Veldig forenklet er hovedkriteriene for dette at du har så mye gjeld at du er varig ute av stand til å betjene gjelden din samt at du kan dokumentere at de selv eller ved hjelp av gjeldsrådgiver har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine. Du kan lese mer om gjeldsordning på gjeldsordning.org.

Aktuelle skjemaer ved søknad om gjeldsforhandlinger via namsmannen (gjeldsordning):

Søknad om gjeldsforhandling

Gjeldsskjema - (vedlegg til søknad om gjeldsforhandling)

Veiledning til søknad om gjeldsordning