For å søke om politiattest må det foreligge et behov hjemlet i lov. Enkelte ber om politiattest uten at de har hjemmel til dette. Full oversikt over ulike behov for politiattest og hjemmel for dette finner du på politiattest.com.

I en rekke tilfeller trenger du en bekreftelse fra den aktøren som ber om politiattest. Dette går også frem av listen hos politiattest.com hvilke saker det gjelder. Typiske saker hvor dette kreves er fra arbeidsgiver eller i forbindelse med krav om politiattest i forbindelse med verv i idrettsforening eller lignende som innebærer omsorg eller oppgaver med mindreårige. Den som ber om en slik attest kan bruke dette skjemaet.

Selve søknaden din om politiattest kan leveres elektronisk på denne linken. Du må identifisere deg med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Dersom du er under 18 år eller av ulike grunner ønsker å levere søknad på papir i stedet for elektronisk kan du bruke dette skjemaet.

Søknad på papir sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Pb 113
9951 Vardø